แม่เลี้ยงเดี่ยว

แม่เลี้ยงเดี่ยว

แม่เลี้ยงเดี่ยว (single mom) คือ สภาพครอบครัวที่แม่ต้องเลี้ยงดูลูกแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งสาเหตุของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีทั้งอยู่ร่วมกันไม่ได้ ถูกคู่สมรสทอดทิ้ง การที่คู่สมรสหย่าร้าง หรือสามีเสียชีวิต แต่ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร ผู้หญิงเหล่านี้จะตกอยู่ในภาวะที่จะต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ให้แก่ลูกในเวลา เดียวกัน นั่นถือเป็นความยากลำบาก หรือมีภาระหนักเป็นสองเท่าของการเป็นมารดาทั่ว ๆ ไป

สอนลูก

สอนลูกอย่างไรให้ “เชื่อฟัง”

เด็กส่วนใหญ่มักไม่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นครั้งคราวในระดับที่ไม่รุนแรงนัก แต่เด็กบางคนอาจมีพฤติกรรมการไม่เชื่อฟังที่รุนแรงมากจนถึงขั้นผิดปกติ

สอนลูกสองภาษา

สอนลูกสองภาษา

การที่ลูกพูดภาษาที่ 2 ได้นอกจากภาษาไทยหรือภาษาหลัก ลูกจะได้เปรียบในเรื่องการเรียนรู้เรื่องภาษาได้เร็ว และจะพัฒนาเรื่องการเรียนรู้ภาษาที่ 3 และ 4 ได้อย่างรวดเร็วกว่าเด็กที่ไม่เคยฝึกฝนเรื่องการพูดภาษาอื่นๆเลย

โภชนาการคุณแม่ตั้งครรภ์ และอาหารต้องห้าม

โภชนาการคุณแม่ตั้งครรภ์ และอาหารต้องห้าม

การเลือกรับประทานอาหารของคุณแม่ในระหว่างตั้งครรภ์มีความสำคัญมาก เพราะสารอาหารที่ได้รับนอกจากจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณแม่แล้วยังส่งผลถึงลูกโดยตรง ประโยชน์จากสารอาหารช่วยเสริมสร้างอวัยวะต่างๆที่กำลังเจริญเติบโตและยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านสมองของลูกน้อย ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์จึงควรเลือกทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงอาหารต้องห้ามต่างๆ ดังนี้

สอนลูกอย่างไรให้ "เชื่อฟัง"

สอนลูกอย่างไรให้ “เชื่อฟัง”

เด็กส่วนใหญ่มักไม่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นครั้งคราวในระดับที่ไม่รุนแรงนัก แต่เด็กบางคนอาจมีพฤติกรรมการไม่เชื่อฟังที่รุนแรงมากจนถึงขั้นผิดปกติ

วิธีป้องกันอันตรายของลูกน้อย ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

วิธีป้องกันอันตรายของลูกน้อย ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายใกล้ตัวที่มียุงลายเป็นพาหนะของโรคและมักระบาดในช่วงหน้าฝน ไข้เลือดออกเป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีการรักษาเฉพาะสำหรับโรค การรักษาเป็นเพียงรักษาตามอาการเท่านั้น ลักษณะของยุงลายที่เป็นพาหนะของโรค ชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือนและโรงเรียน การป้องกันอันตรายจากโรคไข้เลือดออก จึงเป็นเรื่องสำคัญของคุณพ่อคุณแม่เพราะหากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กๆ

เมนูไข่ อาหารเสริมพัฒนาการลูกน้อย

เมนูไข่ อาหารเสริมพัฒนาการลูกน้อย

อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สามารถประกอบเป็นเมนูอาหารจานโปรดได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ ก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจาก “เมนูอาหารที่ทำจากไข่” ไข่ทุกชนิดเป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและสมองของลูกน้อยได้เป็นอย่างดี วันนี้ mamymedia.com มี เมนูอาหารที่ทำจากไข่มาแนะนำคุณแม่ค่ะ

ทำอย่างไรเมื่อลูกไปแกล้งคนอื่น

ทำอย่างไรเมื่อลูกไปแกล้งคนอื่น

ปกติแล้ว เด็กจะไม่รังแกข่มเหงกัน นอกเสียจากว่ามีความกลัวบางอย่างแฝงเร้นอยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่มีปมด้อยในใจ เด็กเกเรมักจะพยายามแสดงออกว่าตัวเองเข้มแข็ง ทั้งที่ความจริง เป็นคนอ่อนแอ เด็กที่ชอบแกล้งคนอื่นก็เพราะมีความกดดันในใจบางอย่าง ถ้าลูกคุณถูกคนอื่นรังแก การที่เขาจะป้องกันตัวเองด้วยกำลังบ้าง ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร แม้ว่าคุณจะไม่สนับสนุนความรุนแรงก็ตาม และในกรณีที่ลูกของเรานั้นเป็นคนไปแกล้งคนอื่นล่ะ ต้องทำอย่างไร

พังผืดใต้ลิ้นลูก

พังผืดใต้ลิ้นลูก

พังผืดใต้ลิ้น เป็นเยื่อบางๆ บริเวณโคนลิ้นที่เกิดขึ้นในทารกทุกคน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่หากว่าลูกของเรามีพังผืดใต้ลิ้น ยึดติดมาก ทำให้ลิ้นของเด็กติด จนส่งผลให้ทารกแรกเกิด  มีปัญหาในการดูดนมแม่  เช่น งับหัวนมแม่ไม่ติด ดูดเบา  ดูดบ่อย  น้ำหนักตัวไม่เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด บางรายจะใช้เหงือกช่วยในการดูดนม   เพราะหากทารกมีพังผืดติดใต้ลิ้นมากเกินไป จะทำให้ปลายลิ้นขยับออกมาที่ลานหัวนมไม่ได้เมื่อต้องดูดนม คือแทนที่จะใช้ลิ้นช่วยในการดูดนม กลับต้องใช้เหงือกช่วยแทนซึ่งจะทำให้แม่เจ็บหัวนม หรือหัวนมแตกเป็นแผล แบบนี้ต้องรีบแก้ไข