แม่เลี้ยงเดี่ยว

แม่เลี้ยงเดี่ยว (single mom) คือ สภาพครอบครัวที่แม่ต้องเลี้ยงดูลูกแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งสาเหตุของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีทั้งอยู่ร่วมกันไม่ได้ ถูกคู่สมรสทอดทิ้ง การที่คู่สมรสหย่าร้าง หรือสามีเสียชีวิต แต่ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร ผู้หญิงเหล่านี้จะตกอยู่ในภาวะที่จะต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ให้แก่ลูกในเวลา เดียวกัน นั่นถือเป็นความยากลำบาก หรือมีภาระหนักเป็นสองเท่าของการเป็นมารดาทั่ว ๆ ไป
ปัญหาที่แม่เลี้ยงเดี่ยวเผชิญทันทีที่ต้องรับตำแหน่งนี้ คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ จากการเป็นส่วนหนึ่งของการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว กลายเป็นผู้มีหน้าที่หารายได้เพียงผู้เดียว มีแม่เลี้ยงเลี้ยงเดี่ยวที่โชคดีไม่มานักที่อดีตสามียังช่วยเหลือจุนเจือ หรือมีฐานะเดิมมั่นคงอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ภาระตกอยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งสิ้น

นอกจากนั้น การต้องเลี้ยงดูลูกเพียงลำพังจะเพิ่มความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจให้แก่แม่ เลี้ยงเดี่ยวอย่างที่สุด โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อยู่เป็นครอบครัวเดี่ยว ไม่ได้อาศัยอยู่กับญาติคนใด การเลี้ยงดูอบรมลูกจึงตกอยู่กับแม่เพียงคนเดียว ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวัยใด ก็ล้วนเป็นภาระที่หนักหน่วงทั้งสิ้น

จากสถิติพบว่าปัจจุบันกลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นจากอดีตมาก นั้นการที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่เรื่องง่าย หลายคนต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่ความต้องการของมนุษย์มีมากขึ้นทุกที ๆ การจะเลี้ยงลูกให้รอดเพียงลำพังควรได้รับกำลังใจอย่างมากจากคนรอบข้าง ซึ่งหากวันนี้ท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ใบเลี้ยงเดี่ยวเกิดท้อแท้ใจ เลยมีแง่คิดเชิงบวกดี ๆ มาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน

1. คิดว่า “นี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่” มองการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในแง่บวก และให้คุณค่ากับช่วงเวลานี้ให้มาก ๆ รวมถึงกำหนดบทบาท และความรับผิดชอบตามที่ตนเองต้องการ แต่เมื่อใดก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือ ขอให้เอ่ยปากบอกใครสักคนทันที ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ไม่ควรเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวโดยเด็ดขาด

2. มองว่านี่เป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับลูกที่ดีที่สุด

3. ใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังว่าจะต้องประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

4. ก่อนจะดูแลลูกให้ดีนั้น คุณเองก็ควรดูแลความรู้สึก – อารมณ์ของตนเองให้ดีก่อนด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้ก็สำคัญสำหรับการประคับประคองครอบครัวให้อยู่รอด อย่าเมินเฉยต่ออารมณ์ของตนเองเด็ดขาด

5. พยายามมองทุกอย่างด้วยใจเป็นธรรม

6. จัดสรรเวลาให้ลูกเสมอ

7. ดูแลตัวเองให้ดี เพราะเมื่อคุณดูแลตัวเองดีแล้ว จะช่วยให้คุณมีแรงดูแลลูกและคนรอบข้างได้ดีกว่าเดิม

8. พยายามมองสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยมุมมองอื่นบ้าง หรือมองมันจากมุมของเด็กบ้าง อย่ามองจากมุมเดิม ๆ ของตัวเอง เพราะหากคุณมองมันในแง่ร้าย มันจะไม่มีทางกลายเป็นสิ่งที่ดีได้อีกเลย

9. มองหาสิ่งที่คุณและลูกต้องการร่วมกัน

10. หาเวลาหัวเราะด้วยกันกับลูกบ่อย ๆ

11. หากมีเวลาสบาย ๆ ปล่อยให้ลูกเป็นผู้นำบ้าง

12. รู้จักที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่น ๆ ในสังคม

13. เรียนรู้ที่จะรักคนที่คุณเกลียด อาจเป็นอดีตสามี/ภรรยา ครอบครัวของอดีตสามี/ภรรยา และลองหาเวลาทำสิ่งใหม่ ๆ ให้กับชีวิตบ้าง

14. หากเกิดการโต้เถียงขึ้นกับคนในครอบครัว หรืออดีตคนในครอบครัว พยายามทำใจให้มั่นคง

15. หาเวลาทบทวนสิ่งที่ทำลงไปบ้าง

16. พยายามพูดความจริงเสมอ

17. หากมีโอกาสควรเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมอยู่เสมอ และให้ความเคารพในตัวตนของคนอื่น

18. แบ่งเวลาให้ตัวเองไปทำสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการ

19. ใช้ทุกโอกาสที่มีในการขอบคุณคนที่รัก และครอบครัว

20. เป็นตัวของตัวเอง การคาดหวังว่าจะต้องเป็นซูเปอร์มัม หรือคุณพ่อบ้าพลังอาจทำให้เหนื่อยมากเกินไป เพราะสุดท้ายแล้ว แค่เป็นพ่อหรือแม่ที่มีความรักให้ลูกอย่างที่ลูกต้องการและควรจะได้รับก็มากเพียงพอ